دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
"زندگی سرشار از درد است، اما ما باید خوشبین باشیم و با شجاعت با آن روبرو شویم."
"به گذشته چسبیدن دردی دوا نمی کند."
"و آنکو که نیکی بپروراند، جوجه مرغ های شادی را پرواز دهد و آن کس که تخم بدی بپاشد، درختی به بار می آورد پر از تیغ و خار اندوه با میوه ی حسرت. خداوند رحمت خود را شامل حال کسانی می کند که خطا پوشند و به ظواهر اشیا و امور نظر نمی کنند."

"زندگی ... دیدن ادامه » میکنم،چون چند نفری هستند که میخواهم هرچه بیشتر نزدشان بمانم و کارهایی دارم که باید انجام بدهم. به من چه که زندگی معنا دارد یا نه. اگر نتوانم ببخشم، سعی می کنم فراموش کنم. به زور و کلک زندگی میکنم."
فصل مهاجرت به شمال- طیّب صالح(ترجمه مهدی غبرایی)

از خواندن این کتاب بسیار لذّت بردم.
۰۳ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید