:  ۵۲۸۶۶
:  اقتصاد
:  جهان در 100 سال آینده
:  روابط بین المللی تاریخ
   جورج فریدمن
   ابوالحسن تهامی
:   فرزان روز
:  وزیری
:  ۱۳۹۸
:  ۴
:  ۱۶.۴
:  ۲۳.۴
:  نرم
:  ۲۷۴
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
با آنکه کتاب در یک دهه پیش نوشته شده است اما ترسیم جامعی در پاره ای از موارد در باره ارتباط بین کشورها و ایالات متحده دارد از ادبیات تجاری امریکا که آمیخته با فرهنگ و تمدن در تمام دنیا شده کامپیوتر و عوامل وابسته به آن ، کنترل اقیانوسها و همچنین روشن نمودن موقعیت ژاپن چین روسیه و اروپا در برابر همدیگر بررسی جامعی روی هم رفته داره ، کتاب ... دیدن ادامه » خوبی بود
۱۵ فروردين
بهروز آدینه این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید