:  ۲۸۱۴۶
:  سایر
:  جامعه شناسی علم
   محمد توکل
:   نص
:  رقعي
:  ۱۳۹۳
:  ۳
:  شوميز
:  ۶۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عکس و عنوان کتاب با هم یکی نیستند.
۱۷ آبان
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید