:  ۵۲۳۴۷
:  روانشناسی
:  دیالکتیک تنهایی
:  از خود بیگانگی
   اوکتاویو پاز
   خشایار دیهیمی
:   لوح فکر
:  جیبی
:  ۱۰.۵
:  ۱۴.۴
:  نرم
:  ۵۱
:  ۱۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عشق یکی از بارزترین مثال های غریزه ی دوگانه ای ست ،که باعث میشود ما هرچه عمیق تر ،خویشتن خویش را بکاویم ،و درعین حال ازخود بر آییم ،وخود را در دیگری تحقق بخشیم : مرگ و زاده شدن ، تنهایی و وصلت ؛
اما #عشق تنها مثال این غریزه ی دوگانه نیست ،در زندگی هرانسانی دوره هایی هست که هم فراق ست وهم وصل ،هم قهرست هم آشتی ،هریک ازاین مراحل کوششی ست برای فرا رفتن از #تنهایی و بدنبال آن فرو رفتن در فضایی غریب پیش می آید .
26ص
دیالکتیک ... دیدن ادامه » تنهایی
اوکتاویو پاز
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
تصور زنده ای که روسو از خوبی طبیعی انسان و فاسد شدنش توسط جامعه بر کشیده است تاکید او بر "برابری ای که طبیعت در میان انسان ها بر قرار کرده است" و آن " نابرابری ای که انسان ها بنا نهادهاند" و وحشتی که او از تاثیر تباه کننده ی جامعه بر طبیعت بشری ... دیدن ادامه » داشت، همگی این ها در در مورد وضع نا به سامان بشر نظر های انتقادی ای را بر انگیخته بود.

به هر روی، تاثیر روسو منحصر به " فرد گرایی مبارزه جویانه" رساله ی یاد شده بنود که در آن نشان داده بود که چگونه انسان ها به وسیله ی قوانین اجتماعی غیر عادلانه و ستمگرانه لینگرهای طبیعی اطمینان بخش شان را از دست می دهند، روسو در قرار داد اجتماعی اش نیز نشان داده بود که انسان ها چگونه می توانند با به هم پیوستن در یک اجتماع نوین، پیوند های تازه ای را بر قرار سازند، و با اطاعت عمومی از "اراده ی همگانی" بر نامرادی های شان و ناموفقیتی هایشان فائق آیند"

۲۸ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
انسان مدرن دوست داردتظاهر کند که تفکر او بیدار ست امااین تفکر بیدار مارا به راه های پیچاپیچ کابوسی رهنمون شده است که در آن اتاقهای شکنجه در آئینه ی خرد تکراری بی پابان می یابند .وقتی سر برآوریم،شاید پی ببریم،که باچشمان باز خواب می دیده ایم وخواب و رویاهای فرد تحمل ناپذیرند،و آنگاه شاید بخواهیم با چشمان بسته خواب ببینیم...

ص50
دیالکتیک ... دیدن ادامه » تنهایی
اوکتاویو پاز
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هنگامی که از زهدان مادر رانده میشویم, تلاش دردناکی را آغاز میکنیم که سرانجام به مرگ ختم میشود.
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
عشق زن را بکلی دگرگون میکند. اگر جرئت کند عشق بورزد, اگر جرئت کند خودش باشد, باید تصویری را که دنیا او را در آن محبوس کرده نابود کند.
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
لطفا توضیح بیشتر درباره کتاب
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید