اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۲۹۴۴۸
:  شعر معاصر ایران
:  دیوان پروین اعتصامی (با مقدمه ملکالشعرای بهار)
:  پروین اعتصامی
   پروین اعتصامی
:   دوستان
:  وزیری
:  ۱۳۸۷
:  ۱
:  ۱۷
:  ۲۴
:  سخت
:  ۳۷۸
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
در دست بانوئی به نخی گفت سوزنی
کای هرزه گرد بی سر و بی پا چه میکنی
ما میرویم تا که بدوزیم پاره ای
هر ... دیدن ادامه » جا که می رسیم تو با ما چه میکنی
خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم
بنگر به روز تجربه تنها چی میکنی پروین اعتصامی
۲۴ آبان ۱۳۹۴
سیدمحمدحسین طباطبایی بالا این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید