:  ۱۱۱۷۹۵
:  سینما
:  کارگردانی داستان (داستان گویی حرفه ای و تکنیک های طراحی استوری بورد در فیلم زنده انیمیشن)
:  فیلم نامه های مصور
   فرانسیس گله باس
:  بیاضی رحلی
:  ۱۳۹۴
:  ۱
:  ۲۸.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۴۰۰
:  ۲۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار