:  ۷۴۹۲
:  ادبیات
:  Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes
:  زبان های خارجی
   Edith Hamilton
:  پالتويي
:  ۱۳۹۱
:  شوميز
:  ۵۱۲
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریال


Since its original publication by Little, Brown and Company in 1942, Edith Hamiltons Mythology has sold millions of copies throughout the world and established itself as a perennial bestseller in its various available formats: hardcover, trade paperback, mass market paperback, and e-book. Mythology succeeds like no other book in bringing to life for the modern reader the Greek, Roman, and Norse myths and legends that are the keystone of Western culture - the stories of gods and heroes that have inspired human creativity from antiquity to the present.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!