:  ۸۳۷۰
:  روش شناسی
:  Corrective Feedback
:  زبان های خارجی
   M.Golshan
:  رقعي
:  شوميز
:  ۱۴۷
:  ۶۰,۰۰۰ ریال


corrective feedback as a reactive or responsive type of form-focused instruction has receved particular attention in recent years. The term corretive feedback is commonly used in the literature by those scholars and researchers who work within cognitive-interactionist theories of second language acquisition.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!