:  ۹۳۸۱
:  تافل
:  Academic Terminology For TOEFL iBT
:  زبان های خارجی
   Hadi Abazari
:  رحلي
:  شوميز
:  ۸۰
:  ۷۵,۰۰۰ ریال


TOEFL iBT applicants frequently come across various scientific subject matters in the reading and listening comprehension questions of TOEFL iBT. The more they know about such scientific topics, the better they can understand the content of those reading and listening passages. Academic Terminology For TOEFL iBT, therefore, provides a relatively thorough collection of different scientific entries and their definitions in a wide variety of subjects including biology, physics, chemistry, earth sciences, mathematics, medicine, art, social sciences, etc. These definitions of scientific terminologies include almost %80 of the Academic World List which are frequently used in academic discourse

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!