اضافه به لیست علاقمندی ها قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ ریال

۲۰۰,۲۰۰ ریال
:  ۱۴۴۸۱۷
:  حقوق
:  الزامات سیاست در عصر ملت دولت
:  دولت ایران
   احمد زیدآبادی
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۱۶
:  ۲۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!