اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۴۱۸۴۸
:  Interior Design
:  Fast Casual Chain
:  Interior Design
   Valerie Cliff
:   Design Media Publishing Ltd
:  ۲۰۱۴
:  ۲۲.۴۰۲۸
:  ۲۹.۰۰۶۸
:  ۲.۵۹۰۸
:  Hardcover
:  ۲۲۴
:  ۱,۹۴۰,۰۰۰ ریال


This book presents the design elements of fast-casual restaurant through combination of completed projects and theoretical text, including brand positioning, site selection, architectural design, interior decoration and spatial planing. Projects in this book are of representative significance such as McDonald’s, Burger King, and Yoshinoya. It is a valuable reference book for restaurant design.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!