اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۱۴۱۷۵۷
:  Interior Design
:  Interior Design Inspirations (Inspiration Books)
:  Interior Design
   daab
:   daab
:  ۲۰۰۴
:  ۳۱.۵۹۷۶
:  ۳۱.۸۰۰۸
:  ۶.۸۰۷۲
:  Hardcover
:  ۷۶۰
:  ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال


Interior Design Inspirations is a reflection of our time and of cultural changes in our society. The current book is a richly illustrated exploration of residential interior design from around the world that shows the multifarious ways in which occupants and interior designers meet the challenge of designing residential space. Interior Design Inspirations provides a richly illustrated kaleidoscopic view o residential interior design that is divided according to the following areas of the home: entrance and hallway, kitchen, dining room, living room, bedroom, bathroom, home office, terrace and garage.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!