:  ۵۰۳۷
:  نقد ادبی
:  اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
:  اگزیستانسیالیسم
   ژان پل سارتر
   مصطفی رحیمی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۸۰
:  ۲۶۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به نظرمن خواندن این کتاب تاثیر بسزایی در اندیشه فرد دارد
۱۹ دى ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب به معنای واقعی کلمه،یک کتاب فلسفی ست که برای آشنایان به این حوزه نوشته شده است پس اگر مطالعه ی کافی در زمینه ی فسلفه نداشته اید مطالعه ی این کتاب را به بعد موکول کنید.
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اصل اول اگزیستانسیال :"بشر هیچ نیست مگرآنچه از خود می سازد".
آدمی با انتخاب خود،راه تمام آدمیان را تعیین می کند.به این معنا که هرکاری که ما انجام می دهیم،حتی شخصی ترین کارها مانند ازدواج،در واقع تایید درستی آن کارهاست،پس با انجام آن،همه ی عالم بشری را به انجام آن ترغیب می کنیم.
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بشر تا دست به عملی نزده .نمی توان صفتی به او نسبت داد بنابراین نه خوب است و نه بد .
هیچ است . ظرفی است تهی که باید در جریان زندگی . بسته به بد و نیک کردار از شرنگ یا شهد پر شود .
بشر هیچ نیست مگر آنچه از خود می سازد .
۱۹ فروردين ۱۳۹۵
پیام دارابی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دیدگاه‌های سارتر
تقدم وجود بر ماهیت
سارتر در این کتاب مفاهیم فلسفی از دیدگاه اگزیستانسیالیسم را بررسی کرده‌است. وجود انسان طبق اگزیستانسیاسم سارتر مقدم بر ماهیت او می‌باشد. انسان پیش از آنکه تعریف آن به وسیلهٔ مفهومی ممکن باشد وجود دارد.
اهمیت ... دیدن ادامه » مسئولیت در اگزیستانسیالیسم
بشر بیش از هر چیز در درون‌گرایی خود می‌زید امّا مسئولیت کلّی دارد و انتخاب‌گر است.
اخلاق و اگزیستانسیالیسم
از نظر سارتر افراد بشر به تنبلی رها نشده‌اند و باید برای مشکلات خود چاره جویی کنند. در اگزیستانسیالیسم درون‌گرایی فرد اهمیت دارد و بشر اخلاق را می‌سازد بشر موجود ساخته و پرداخته شده‌ای نیست بلکه با انتخاب اخلاق خود خویشتن را می‌سازد.
تفاوت در میان آدمیان
سارتر مطرح می‌کند که آنچه در میان آدمیان تفاوت می‌پذیرد ضروت در جهان بودن، در جهان کارکردن، در جهان در میان دیگران زیستن و در آن فانی شدن است. اینها هم جنبه عینی دارند و هم ذهنی. از این نظر جنبه عینی دارند که همه جا هستند و در همه جا بازشناخته می‌شوند. از این لحاظ جنبه ذهنی دارند که با بشر زنده‌اند و اگر بشر آنها را زنده ندارد - یعنی در جهان وجود رابطه خود را آزادانه نسبت به آنها تعیین نکند - هیچ نیستند.
طبیعت بیمناک بشری
طرفداران اگزیستانسیالیسم به طبیعت بیمناک بشری معتقدند. از نظر آنها طبیعت بشری استوار و سربلند نیست.
اگزیستانسیالیسم و واجب‌الوجود
اگزیستانسیالیسم یک فلسفه الحادی متمرکز بر اثبات بطلان واجب‌الوجود نیست بلکه اگزیستانسیالیست‌ها اعلام می‌کنند که به فرض بودن واجب‌الوجود کار دگرگون نمی‌شود و باید بشر خویستن را بازیابد و یقین کند که هیچ چیزی نمی‌تواند او را از خود رهایی دهد.
تعقیب هدف‌های برتر و درون‌گرایی
تعقیب هدف‌های برتر یعنی فراتر رفتن بشر از حد خویش و منظور از درون‌گرایی نیز این است که بشر در خود محدود نیست بلکه پیوسته در «جهان بشری» حضور دارد. یعنی در جهان قانون‌گذاری جز بشر نیست و اوست که درباره خود تصمیم می‌گیرد.
۱۵ آبان ۱۳۹۴
ایرج پوراردشیر و امیل آژار این را خواندند
کیهان کیهان ، داریوش ولیپور و حمید ربیعی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
پیش از این که شما زندگی کنید، زندگی به خودی خود هیچ است؛ اما به عهده ی شماست که به زندگی معنایی ببخشید. ارزش، چیزی نیست جز معنایی که شما برای آن بر می گزینید...!


برگرفته از کتاب "اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر" | ژان پل سارتر | مترجم: مصطفی رحیمی
۱۹ مرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید