:  ۵۰۱۹۶
:  نقد ادبی
:  آشنایی با عروض و قافیه
:  عروض فارسی
   سیروس شمیسا
:   میترا
:  رقعی
:  ۱۴.۱
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۵۱
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
در مورد سال انتشار کتاب چیزی ننوشتین چرا؟
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
محمد طاها سلیمانی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید