:  ۱۵۲۱۳
:  نقد ادبی
:  خیابان یکطرفه
:  نقد و تفسیر
   والتر بنیامین
   حمید فرزانده
:   نشر مرکز
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۳۰
:  ۲۵۸,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

مردی که زنی را دوست دارد ، تنها به نقص های معشوق ، به هوس ها وضعف های او نیست که وابسته است : چین های صورتش ، خال هایش ، لباس های ژنده اش ، و یک وری راه رفتن اش ، اورا استوار تر و بیرحمانه تر از هرگونه زیبایی به زن وابسته میکند


خیابان ... دیدن ادامه » یک طرفه
والتر بنیامین
مترجم: حمید فرازنده
۰۴ دى ۱۳۹۶
دقیقا" همینطوره
۰۴ دى ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

گرمی از اشیا دور میشود .اشیای روزمره به آرام اما مصرانه مارا پس میزنند. روز به روز برای غلبه بر مجموع مقاومت های پنهانی _و نه تنها مقاومت های آشکار_ که این اشیا سرراهمان قرار میدهند ،تلاش بزرگی از خود نشان می دهیم .اگر میخواهیم یخ نزنیم ونمیریم ،باید سردی آنهارا با گرمی خود جبران کنیم واگر میخواهیم از فرط خونریزی نمیریم ،باید تیغ وخار آنها را با مهارتی بی پایان به دست بگیریم.نباید انتظار کمکی از اطرافیانمان داشته باشیم ..

خیابان ... دیدن ادامه » یک طرفه
والتر بنیامین
مترجم: حمید فرازنده
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
محمد رضا میرزایی و روژیتا احمدی این را خواندند
امین طباطبایی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

احساس اشمئزاز از تماس با حیوانات ، در ترس شناخته شدن از طرف آنها نهفته است . وحشتی که در ژرفای وجود ِآدمی نهفته است ،ریشه دراین آگاهی ِمبهم دارد که چیزی نزدیک با حیوانات دراو هست که ممکن ست حیوان آن را شناسایی کند .ریشه ی هر اشمئزاز ، در اشمئزاز ِحاصل از تماس بدنی است .حتا تلاش برای غلبه بر این احساس با واکنشی شدید به هدف خود نایل میشود : چیز مشمئز کننده را باهیجان در برمیگیرند، آنرا می بلعند ،میخورند ، اما همچنان ظریف ترین تماس پوستی تابو باقی می ماند .

خیابان ... دیدن ادامه » یک طرفه
والتر بنیامین
مترجم: حمید فرازنده
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
محمد رضا میرزایی این را خواند
امین طباطبایی و بنیامین اشرفی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تنها راه شناخت یک نفر، دوست داشتن اوست بی هیچ امیدی...!

در رویایی خودم را با تفنگم کشتم .بعد از شلیک بیدار نشدم، اما خودم را دیدم که مدتی همان طور آن جا دراز کشیده بودم، تنها بعد از این بود که بیدار شدم...!

... ... دیدن ادامه » هیچ چیز درمانده تر از حقیقتی نیست که همان طور بیان شود که به ذهن خطور کرده است. این گونه نوشتن حتی به یک عکس بد هم نمی ماند. و در حالی که ما زیر پارچه سیاهی سر فرو برده ایم، حقیقت مانند کودک یا زنی که ما را دوست ندارد از این که جلو عدسی دوربین نویسنده بی حرکت بماند و لبخند بزند امتناع می کند. حقیقت خواهان آن است که در یک ضربه از جایی که در آن غرق شده است ، یا با قیل و قال، یا موزیک، یا فریاد کمک طلبانه ناگهان بدرخشد و به در آید...!

خیابان یک طرفه / والتر بنیامین/ مترجم: حمید فرازنده
۱۹ مرداد ۱۳۹۴
محمد رضا میرزایی این را خواند
نیلوفر ثانی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
1. کتاب ها و روسپی ها را می توان به بستر برد.
2. کتاب ها و روسپی ها زمان را به هم می بافند، بر شب مانندِ روز، و بر روز مانندِ شب حکم می کنند.
3. نه کتاب ها برای دقیقه ها ارزش قائلند، و نه روسپی ها. اما آشنایی نزدیک تر با آنها نشان می دهد در واقع چقدر عجول اند. همین که توجّه مان به آنها معطوف شود، شروع به شمردن دقیقه ها می کنند.
4. ... دیدن ادامه » کتاب ها و روسپی ها همواره در عشقی ناکامیاب نسبت به یکدیگر به سر برده اند.
5. کتاب ها و روسپی ها هر دو مردان ویژه ی خود را نیز دارند. مردانی که از طریقِ آنها گذرانِ روزگار می کنند و عذابشان می دهند. در این زمینه، مردان ویژه ی کتاب ها منتقدان اند.
6. کتاب ها و روسپی ها در موسسه های عمومی نیز جای دارند - مشتریِ هر دو دانشجویان اند.
7. کتاب ها و روسپی ها – به ندرت کسی که تصاحبشان می کند، شاهد مرگشان می شود. پیش از آن که عمرشان به سر رسد گم و گور می شوند.
8. کتاب ها و روسپی ها خیلی علاقه دارند توضیج دهند چگونه به این روز وحال افتاده اند: و از گفتن هیچ دروغی فروگذار نمی کنند. در واقع، اغلب، سِیر و چگومگی ماجرا را متوجه نشده اند، سال ها دنبال «دل شان» رفته اند، و روزی بدنی فربه در همان نقطه ای برای خودفروشی می ایستد که صرفن برای «آموختنِ درس زندگی» توقفی داشته است.
9. کتاب ها و روسپی ها وقتی نمایش می دهند، دوست دارند پشت کنند.
10. کتاب ها و روسپی ها زاد و رودشان زیاد است.
11. کتاب ها و روسپی ها - «راهبه ی پیر – روسپی جوان». چقدر کتاب هست که زمانی بدنام بود و اکنون راهنمای جوانان است.
12. کتاب ها و روسپی ها دعوا مرافعه های شان را جلوی چشم همه می کنند.
13. کتاب ها و روسپی ها – پانویس های یکی، اسکناس های دیگری در جوراب بلندش است.
۱۰ تير ۱۳۹۴
محمد رضا میرزایی و mohamad ab این را خواندند
نیلوفر ثانی ، مهران سروری و فاطمه حبیبی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این قوی ترین اعتراضی است که به طرزِ زندگیِ مردی مجرّد می شود: در تنهایی غذا می خورد. به تنهایی غذا خوردن آدم را زمخت و خشن می کند. آنان که به اینجور زندگی عادت کرده اند، اگر می خواهند ضربه نبینند، باید مانند اسپارتی ها زندگی کنند. دِیرنشینان از این خبر داشته اند که تنها به غذای ساده و مختصر قناعت می کرده اند. زیرا فقط در جمع غذا خوردن است ... دیدن ادامه » که حقِ مطلب ادا می شود: اگر بناست غذا فایده یی داشته باشد، باید تقسیم و توزیع شود: مهم نیست با چه کسی: قدیم، یک گدای سرِ میز، سفره را غنی می کرد. تنها چیزی که مهم است تقسیم کردن و بخشیدن است، و نه بهانه برای گپ و گفت. شگفت انگیز اینجاست که، از سوی دیگر، بدون غذا خوردن، به پایداریِ دوستی هم خدشه وارد می شود.
۱۰ تير ۱۳۹۴
محمد رضا میرزایی این را خواند
نیلوفر ثانی و فاطمه حبیبی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید