اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۱۳۵۷۴
:  نقد ادبی
:  چند نامه به شاعری جوان
:  نامه ها
   ریلکه راینر ماریا
:   معین
:  رقعی
:  ۱۳۹۱
:  ۶
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۱۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
... و اگر همه کس نتواند مرد خلوت می تواند. زیرا اوست که می داند هر جمالی در جانور و گیاه صورت پایدار و آشکاری از عشق و شوق است. اوست که می بیند جانوران و گیاهان با شکیبایی جفت می شوند و افزونی می یابند و این به حکم قانون رنج و خوشی نیست، بلکه همه تابع قانونی هستند که از رنج و خوشی در می گذرد و بر هر اراده و مقاومتی مستولی می شود. کاش آدمی این ... دیدن ادامه » راز را که بر همه ی جهان، تا خردترین چیزهای آن، استیلا دارد با فروتنی بیشتری در میافت. کاش آن را با اهمیت بیشتری تحمل می کرد و می پذیرفت. به جای آنکه آن را آسان بگیرد کاش می دانست که چه گران است. کاش انسان باروری خویش را مقدس می شمرد.باروری،چه جسمانی و چه روحانی باشد،یکیست...
۱۰ مهر ۱۳۹۶
خسرو پرویز این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زن که در زندگانی صمیمانه‌تر و برومندتر و متین‌تر است بی گمان از مرد پخته تر و به انسانیت نزدیک تر می باشد. جنس پرمدعا و ناشکیبای مرد است که ارزش آنچه را به گمان خود دوست می دارد را نمی داند.
۱۷ آبان ۱۳۹۴
سبحان معصومی این را خواند
روح اله نوروزی سوته این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید