:  ۲۷۱۰۳
:  مکانیک
:  طراحی و تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار ansys workbench
:  مکانیک و تاسیسات
:   سهادانش
:  وزیری
:  ۱۳۹۸
:  ۱
:  شومیز
:  ۴۳۶
:  ۷۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار