:  ۳۵۱۶۹
:  زبانشناسی
:  غلط ننویسیم
:  فارسی- اشتباه های کاربردی
   ابوالحسن نجفی
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۲۳
:  ۱۴.۲
:  ۲۰.۹
:  نرم
:  ۴۶۶
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
نویسنده در پیشگفتار چاپ سوم از چند نفر که بر این کتاب نقد نوشته اند و پیشنهادها داده‌اند نام می برد.
از جمله:
آیت الله خامنه ای، آقایان بهاء الدین خرمشاهی، حسین معصومی همدانی، دکتر احمد طاهری عراقی، و....

در ... دیدن ادامه » پیشگفتار آمده:
... آزوقه یا آذوقه؟ چمدان یا جامه دان؟ حوله یا هوله؟خواروبار یا خواربار؟ طوفان یا توفان؟ ...

کتاب بسیار مفیدی است و به نظر بنده مطالعه این کتاب از اوجب واجبات است، خصوصن برای افرادی که می خواهند غلط ننویسند.

پ.ن: هنوز به اندازه ی کافی تسلط ندارم به این کتاب، ادیبان و فاضلان خرده نگیرند.
۲۱ مهر ۱۳۹۶
امـیـرحسـین آل عوض این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید