:  ۱۳۲۵۷۴
:  استبداد (بیست درس از قرن بیستم)
:  استبداد
   تیموتی اسنایدر
   پژمان طهرانیان
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۴
:  ۱۳
:  ۱۹.۵
:  نرم
:  ۱۲۰
:  ۱۶۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به یک بار خواندن می ارزد
۱۴ آذر
مینا مکوندی و فاطمه خیاطی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید