:  ۸۳۹۶
:  دین
:  بسط تجربه نبوی
:  اسلام بررسی و شناخت
   عبدالکریم سروش
:   صراط
:  رقعي
:  ۱۴
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۸۱
:  ۱۹۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اقبال ناگهان رو می کند . ولی تو منتظر و معطل آن نباش و منفعل و بی عمل منشین . تو کار خود را بکن و موقوف آن نباش . به هر حال آدمی از آنچه میتواند بکند ، نباید دست بکشید و بی کار بنشیند .

گر چه وصالش نه به کوشش دهند
آن ... دیدن ادامه » قدر ای دل که توانی بکوش (دیوان حافظ)

بسط تجربه نبوی - عبدالکریم سروش - صفحه 206
۲۰ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در روایات آمده است که آدمی در حالت سجده نزدیک ترین فاصله را با خدا دارد ، سخنی شنیدنی است . این به این معنی است که بر خاک افتادن و تکبر را از سر فرو نهادن مطلوب ترین حالتی است که آدمی نسیت با حق می تواند پیدا کند . به قول شاعر :
گیرم که هزار مصحف از بر داری
آن را چه کنی که نفس کافر داری؟
سر ... دیدن ادامه » را به زمین چو می نهی وقت نماز
آن را به زمین بنه که در سر داری

بسط تجربه نبوی - عبدالکریم سروش - صفحه 191
۲۰ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید