:  ۱۱۸۷۱
:  نفیس
:  خودکار تمام استیل گیره طلا PARKER Jotter
:  ندارد
:  ۱.۵
:  ۱۳
:  ۱.۵
:  ندارد
:  ۱
:  ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار