:  ۱۳۴۴۴۵
:  داستان جهان
:  راهنمای بازدید از موزه کمونیسم
:  داستان های آمریکایی قرن 20
   اسلاونکا دراکولیچ
   بابک واحدی
:   ماهی
:  رقعي
:  ۱۳۹۸
:  ۲
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۷۶
:  ۲۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب استعاره ای و گزارش گونه از زبان حیوانات از زندگی و معیشت مردم در دوران کمونیسم در اروپای شرقی
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
کتاب بسیار خوبیست
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید