کتاب‌شناسی:

- شرح جامع مثنوی معنوی، کریم زمانی، ناشر: اطلاعات
- نی‌نامه، کریم زمانی، ناشر: اطلاعات
- ترجمه روشنگر قرآن کریم، کریم زمانی (مترجم)، ناشر: نامک
- شرح کامل فیه ما فیه: گفتارهایی از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (رومی) (۶۷۲ - ۶۰۴ ه.ق)، کریم زمانی، ناشر: معین
- میناگر عشق: شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی، کریم زمانی، ناشر: نشر نی
- سرالاسرار، عبدالقادربن ابی صالح عبدالقادرجیلانی، کریم زمانی (مترجم)، مسلم زمانی (مترجم)، خالدمحمدعدنان زرعی (محقق)، محمدغسان نصوح عزقول (محقق)، ناشر: نشر نی
- بر لب دریای مثنوی معنوی: بیان مقاصد ابیات، کریم زمانی، ناشر: قطره - ۱۳۸۱
- دعای امام حسین (ع) در روز عرفه، کریم زمانی (مترجم)، زهرا رمضانی (تدوین)، ناشر: نیایشگران وحدت
- زبده مفاتیح الجنان، عباس قمی، کریم زمانی (مترجم)، ناشر: اطلاعات
- دژ هوش ربا: داستان هایی از مثنوی معنوی، شکوه السادات خونساری نژاد (بازنویسی)، کریم زمانی (مقدمه)، فاطمه خوانساری (گردآورنده)،‌ ناشر: علم
- شرح کامل غزلیات دیوان شمس، کریم زمانی