مجموعه داستان‌ها:

- ۱۳۴۸ - من هم چه‌گوارا هستم، انتشارات مروارید.
- ۱۳۷۳ - خاطره‌های پراکنده، انتشارات باغ آیینه.
- عادت‌های غریب آقای الف (در ایران منتشر نشده‌است)
- ۱۳۷۹ - جایی دیگر، انتشارات نیلوفر.
- ۱۳۹۳ - فرصت دوباره،انتشارات نیلوفر

رمان‌ها:

- ۱۳۵۴ - خواب زمستانی، انتشارات آگاه.
- ۱۳۹۳ - اتفاق، انتشارات نیلوفر

داستان منظوم:

- ۱۳۷۸ - دریا پری، کاکل‌زری، انتشارات فرزان.

فیلم‌نامه:

- فیلم‌نامه فیلم کوتاه «بیتا»
- فیلم درخت گلابی به کارگردانی داریوش مهرجویی که در ۱۳۷۶ ساخته شد اقتباسی از داستان درخت گلابی گلی ترقی است.

تک داستان‌های برگزیده:

- ۱۹۸۵، ترجمهٔ فرانسوی داستان بزرگ‌بانوی روح من به عنوان به‌ترین داستان سال فرانسه برگزیده شد.
- ۱۳۸۰، توسط داوران دورهٔ اول جایزه هوشنگ گلشیری انار بانو و پسرهایش، بزرگ بانوی روح منو درخت گلابی، از مجموعهُ جایی دیگر به عنوان داستان برگزیده انتخاب شدند.
- ۱۳۸۲، توسط داوران دورهٔ سوم جایزه هوشنگ گلشیری داستان‌های آن سوی دیوار و گل‌های شیراز از مجموعهٔ دو دنیا به عنوان داستان برگزیده انتخاب شدند.