:  ۱۳۷۷۵
:  فلسفه
:  چیستی علم
:  فلسفه
   آلن اف.چالمرز
   سعید زیبا کلام
:   سمت
:  وزیری
:  ۱۶.۳
:  ۲۳.۳
:  نرم
:  ۲۱۷
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 

چیستی علم در آمدی است ساده و روزآمد به نظریات جدید علم شناسی فلسفی؛ و تا آنجا که امکان داشته، فارغ از اصطلاحات پیچیده است. توفیق فوق العادۀ آن سبب شده به زبانهای ایتالیایی، اسپانیولی، هلندی، یونانی و چینی ترجمه شود.
نظریه های جدید در فلسفه علم به طور موفقیت آمیزی تلقی متعارف و سنتی از علم را مورد تحدی و چالش قرار داده اند. موافق تلقی سنتی، نظریه های علمی از مشاهده و آزمایش اخذ می شوند و بدین ترتیب می توان آنها را توجیه و تصدیق کرد. تحولات اخیر در فلسفه علم نشان داده اند که این تلقی بسیار رایج از ماهیت علم کاملاً بر خطاست؛ تلقی ای که هنوز در بیشتر علوم اجتماعی معاصر نافذ و رایج است و  اغلب نتایج مضر و ویرانگری دارد.
کاستیها و خام اندیشیهای نظریه های تجربه گرایانه در این کتاب به زبانی ساده تشریح شده و تلاشهای جدید برای بهبود و یا جایگزینی آنها به طور مبسوط توصیف و ارزیابی شده است


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب ساده خوانی نیست و باید مطالعه قبلی داشته باشید تا متوجه بشید
۶ روز پیش، سه شنبه
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید