:  ۹۰۳۰۲
:  مدیریت
:  مدیریت استراتژیک
:  برنامه ریزی استراتژیک
   فرد آر دیوید
:  وزیری
:  ۱۳۹۶
:  ۳
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۶۰۰
:  ۶۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!