:  ۴۲۵۶
:  روانشناسی
:  ازدواج بدون شکست
:  ازدواج
   ویلیام گلاسر
:  رقعی
:  نرم
:  ۲۰۲
:  ۳۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
گلاسر در کتاب ازدواج بدون شکست میگوید هفت عادت مخرب وجود داردکه در دراز مدت زندگی های مشترک را از بین میبرد:

١_عیب جویی
٢_سرزنش
٣_نق ... دیدن ادامه » زدن
4_شکوه و گلایه
۵_تهدید
۶_تنبیه
٧_دادن حق حساب یا باج برای تحت کنترل در اوردن دیگری .

در مقابل هفت عادت مهرورزی را باید جایگزین رفتار هایمان سازیم..

١_گوش سپردن
٢_حمایت
٣_تشویق
۴_احترام
۵_اعتماد
۶_پذیرش
٧_گفتگوی همیشگی بر سر اختلافات.
۱۰ مهر ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
حیوانات، زمانی احساس خوبی پیدا می‌کنند که نیاز جنسی، غذا و امنیت‌شان تأمین شود و برای آنها، آخر راه پیشرفت همین‌جاست، در حالی که امید به داشتن احساس بهتر برای ما انسان‌ها هرگز پایانی ندارد. اگر از من بپرسند چه چیزی ما را از دیگر موجودات روی زمین متمایز می‌کند، خواهم گفت: "پیشرفت".

ویلیام گلسر و کارلین گلسر
۱۰ تير ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید