پیشنهاد روز

جزء از کل
۴۰۰,۰۰۰
اخبار
برنامه‌ها
جهان متن و متن جهان جهان متن و متن جهان تاریخ اجرا : ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۳۰
مطالعات اسلامی در اسپانیا مطالعات اسلامی در اسپانیا تاریخ اجرا : ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۳۰
همایش سعدی و متنبی برگزار می‌شود همایش سعدی و متنبی برگزار می‌شود تاریخ اجرا : ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۳۰
عرفان و هنر در دوره‌ی مدرن عرفان و هنر در دوره‌ی مدرن تاریخ اجرا : ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۳۰
مفهوم‌شناسی تنزیل و تاویل در آثار ناصرخسرو مفهوم‌شناسی تنزیل و تاویل در آثار ناصرخسرو تاریخ اجرا : ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۳۰