• خرید پیامکی
  • جشنواره خرید به مناسبت بازگشایی مدارس 1395
  • بخون و ببر۲
  • خرید کتاب هایی که میشود بارها و بارها خواند
توجهات
فلسفه و ادبیات رمانتیک آلمانی (۱) فلسفه و ادبیات رمانتیک آلمانی (۱) تاریخ اجرا : ۰۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت : ۱۴:۰۰
سه گانه‌ی تخیل، تجربه و عاطفه در شعر خاقانی سه گانه‌ی تخیل، تجربه و عاطفه در شعر خاقانی تاریخ اجرا : ۰۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت : ۱۶:۳۰
مدیر خانه‌ی شعر برلین در شهر کتاب مدیر خانه‌ی شعر برلین در شهر کتاب تاریخ اجرا : ۰۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت : ۱۶:۳۰
کارگاه نقد روایت‌شناختی کارگاه نقد روایت‌شناختی تاریخ اجرا : ۰۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت : ۱۴:۰۰
تحلیل رباعیات خاقانی تحلیل رباعیات خاقانی تاریخ اجرا : ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت : ۱۶:۳۰