پیشنهاد روز

اشارات نظر
۱۲۰,۰۰۰
اخبار
برنامه‌ها
خرد گفتگو تاریخ اجرا : ۰۱ مهر ۱۳۹۳ ساعت : ۱۶:۳۰
نوبل‌خوانی با لسینگ تاریخ اجرا : ۳۰ شهريور ۱۳۹۳ ساعت : ۱۶:۳۰
رونمایی از «آن بیست و سه نفر» در فرهنگسرای اندیشه تاریخ اجرا : ۳۰ شهريور ۱۳۹۳ ساعت : ۱۷:۰۰
پشیمنه‌پوش تاجدار تاریخ اجرا : ۲۶ شهريور ۱۳۹۳ ساعت : ۱۶:۳۰