پیشنهاد روز

باران تویی
۱۰۰,۰۰۰
اخبار
برنامه‌ها
در هزار توی بورخس تاریخ اجرا : ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت : ۱۶:۳۰
نشست رونمایی کتاب «خودکشی دسته‌جمعی نهنگ‌ها» تاریخ اجرا : ۲۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت : ۱۷:۰۰
بررسی ساختاری غزل‌هایی از حافظ تاریخ اجرا : ۰۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت : ۱۶:۳۰
نقد و بررسی کتاب «راهنمای تفکر نقادانه» تاریخ اجرا : ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت : ۱۶:۳۰
چند پرده از داستان روابط ایران و آمریکا تاریخ اجرا : ۲۸ مهر ۱۳۹۲ ساعت : ۱۸:۰۰
معرفی بزرگ‌ترین دانشنامه فارسی با حضور خرمشاهی و فانی تاریخ اجرا : ۰۵ مهر ۱۳۹۲ ساعت : ۱۷:۰۰