دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
زیبا ترین حماسه عاشقانه به زبان فارسی که دست مایه هنری و ادبی بسیاری از نویسندگان ایرانی و حتی اروپایی پس از خود شده است .
۲۱ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید