دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب شاه لیر در میان نمایشنامه های تزاژیک شکسپیر بهترین هست . من متن را با ترجمه آقای جواد پیمان و به آذین مقابله کردم ترجمه جواد پیمان در به گزینی واژگان و فضا سازی متن به اصل انگلیسی نزدیک تر هست و زیبا تر ...
در فصول درخشان کتاب به ویژه در لایه های پنهان متن پرسش هایی درباب مساله تقدیر و سویه نمادین شر در قالب یک عنصر زنانه شاخص هست ... دیدن ادامه » و حاوی اضطراب آدمی در رویارویی با نیروهایی که هستی وی را به چالش کشیده اند
همچنین از جنبه ی طرح نگرانی های هستی شناسیک آدمی تا نمایش نامه های دیگر شکسپیر درمقامی والاترقراردارد و بسیار تمرکز دارد ...
خواندن ترجمه ی جواد پیمان و ترجمه ی استاد به آذین را توصیه می کنم
۲۰ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید