دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مهم نیست چه روزی یا چه ماهی از سال است، غیر ممکن است به روزنامه نگاهی بیندازید بی آن که در هر خط به ترسناکترین رد پاها از ضلالت بشری برنخورید... هر روزنامه ای، از اولین خط تا به آخر مزخرفی نیست جز سلسله ای از ترس ها، جنگ ها، جنایات، دزدی ها، هرزگی ها، و شکنجه ها؛ چیزی که حاصل عملکردهای شیطانی سردمداران، ملل و مردم است؛ یک عیاشی کامل برای ... دیدن ادامه » پیش بردن قساوت جهانی! و با این پیش غذای نفرت انگیز، هر شهروندی روزانه صبحانه اش را فرو می دهد.
تماشای رنج دیگران
سوزان سونتاگ
۰۳ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب نقد هنر برای مخاطبی خاص نوشته نشده است. هر کس که اندکی به هنر علاقه مند است، از مطالعه این کتاب لذت می برد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
دقیقا و البته علاقه مند به نقدنویسی
۱۸ مهر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید