دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
-بزرگترین دروغ جهان چیست؟
-این است در لحظه ی مشخصی از زندگیمان ، اختیارمان را بر زندگی خود از دست می دهیم و از آن پس سرنوشت برزندگی مان فرمانروا میشود . این بزرگترین دروغ جهان است.
کیمیاگر : پائولو کوئیلو
۰۴ اسفند ۱۳۹۷
درود
۰۵ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید