دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
Sometimes we sit here and stay. It's deceptively safe and even cozy at times. But we have to break out of that. We all have to.
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید