دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
تا به حال ندیده بودم کسی شاعرانه غذا بخورد.
بنیامین اشرفی و سیّد عرفان باقری این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
همینگوی:
زمانی که نوشتن به صورت اساسی ترین کار و بزرگ ترین لذت در بیاید، فقط مرگ قادر است آن را متوقف کند.
Zelda link این را خواند
بنیامین اشرفی و سیّد عرفان باقری این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
قلبش از ترس می تپید و در آن امیدی موج می زد.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بهتر است آدم پیرمرد باشد تا پسر بچه ای که گمان می کند مرد است.
Zelda link این را خواند
رها علیپور این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
جواب های هوشمندانه و دلنشین نویسندگان به سوال های مصاحبه کننده خوندن این کتاب رو لذت بخش کرد، بدون شک ترجمه ی خوب بی تاثیر نبود
Zelda link و فاطمه خیاطی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید