دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
حجم دردناکی این کتاب غیر قابل توصیفه بعد از پایان درد مبهمی رو به جا میزاره که آمیخته به امیده امید برای فردای بهتر بعد از هر سقوط...
۱۸ دى ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید