دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اگر پادکست خلاصه کتاب رو گوش کنید، در خریدش شک نمی‌کنید.
https://t.me/podcastbplus/13
۱۸ مهر ۱۳۹۷
کتابو خوندم عالیه،خاورمیانه الان زاییده تفکرات اروپا و غربیهاست
۱۵ مهر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید