دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
من کتاب برادران گریم شنیدم ولى خواهران گریم نه؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(راستکى داریم !)
سِیّد عِرفان باقِری این را خواند
مینا مکوندی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خلاصه ى این داستان هم در شهر کتاب مى فروشن؟
من وقتى کوچک بودم عمه ى من این ده جلدزیبارابرایم خواندولى درسن من کلمات مناسبى نداشت به خاطر همین شب هاکارهاى وحشت ناک انجام مى دادم مثلًا شب ها راه میرفتم یا دنبال wcمیگشتم.
عمه ام سعى مى کرد چیزاى وحشتناکشو عوض کنه یا نخونه.
۱۶ تير
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
من این کتاب را یک هفته پیش خریدم ، ارزان تر از این جا بود .
ولى خیلى کتاب خوبى است.
شماهم بخوانید.
مینا مکوندی این را خواند
سِیّد عِرفان باقِری این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دوست من این کتاب راخوانده است ومی گوید(کتاب خوبی است.)
من هم می خواهم این کتاب رابخرم وبخوانم.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب راعمه‌م دارد.
من این کتاب را قرض گرفتم وخواندم.
عمه من هم این کتاب و چندین رمان دیگه راچند ماه قبل از درگذشتش به من هدیه داد
۰۵ خرداد ۱۳۹۸
خدارحمتش کند.
عمه‌ی‌من خیلی کتاب دارددرحد اینکه چشمات قیلی ویلی میرود.
۰۵ خرداد ۱۳۹۸
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خلاصه ی این کتاب راخواندم خیلی دوست داشتم.
حالا می خواهم این کتاب زیبارابخرم وبخوانم.
به شماهم پیشنهادمیکنم این کتاب رابخوانید.
خواهش میکنم.
۰۴ خرداد ۱۳۹۸
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
میخواهم ببینم.
عمه ی من12 جلدی اش رادارد ازکتا بش رازی است.
احمد رفیع زاده این را خواند
اسمم را تغیردادم.
احمد
۰۲ خرداد ۱۳۹۸
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بنظرمن خیلى عالى بود.
من‌ سریالش رادیدم عالی بود.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
من خیلى این کتاب رادوست داشتم.
شماهم خواستید بخوانید.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
من٣جلدش را خواندم.
الآن هم مى خواهم این کتاب را بخرم $

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب زیبایى با ماجراى جذاب و بکرى است
خواندن ان براى هر سنى جذابیت دارد.
من توصیه میکنم بخوانید.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید