دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
حرف زیادی برای گفتن نداشت.بهتر بود واقعی تر بیان میکرد تا اینکه بر حسب تخیلات سخصی باشه. در مجموع جالب نبود
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید