دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
حفظ یک زندگی به خاطر غرور، خودخواهیه نه عشق.
۲۱ مهر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دل آدمی وقت بالا رفتن از بلندی های محبت گه گاه استراحت می کند ، ولی در سراشیب تند احساسات نفرت آلود، بندرت می ایستد.
۰۵ مهر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خدایا
مرا صفایی عطا کن - تا آنچه را توانایی تغییر ندارم بپذیرم
مرا شجاعتی عطا کن تا آنچه را توانایی تغییر دارم تغییر دهم
و خردی ، تا آن دو را از هم باز شناسم
۰۶ شهريور
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
با مردم هر کاری کنید، به آن عادت می کنند و دستتان را هم می بوسند.

آنقدر چشم و گوش مردم را از حرف های راست بی ضرر و بی خاصیت پر کنید که مجال فکر کردن در مورد حقایق خطرناک را پیدا نکنند.

خواص ... دیدن ادامه » اگرچه به لحاظ اندیشه و تفکر با عوام متفاوتند ولی در نیازهای طبیعی و غریزی مشترکند.شما کافیست جیب محدود و معدود خواص را پر کنید. آنها خود تهی بودن جیب عوام را برایشان توجیه خواهد کرد.


۲۸ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
طی چند هفته ای که کسی رنگ غذا ندیده بود حتی بوی تند پیاز ، همان بویی که از دور در بیابان از نزدیکی کوی کارگران خبر میداد، از در و دیوار خانه ها رفته بود. اکنون جز بوی دخمه های کهنه و رطوبت سوراخهای زندگی خالی بویی شنیده نمی شد.صداهایی مبهم خفه و اشکها فرو خورده می شد و دشنامها ناشنیده می ماند و در سکوتی که رفته رفته سنگین میشد صدای نزدیک ... دیدن ادامه » شدن خواب گرسنگی و تلپ تلپ فروافتادن پیکرهای بی حس روی رختخوابها زیر بار کابوس شکمهای خالی به گوش میرسید.

# چالش نقل-قول
۲۲ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بدون هیچ جذابیت و کششی
۱۰ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
"آدم کودن به ندرت تنها می ماند."

خیلی خیلی باید با تمرکز خواند آنهم چند بار
۰۲ مرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آبلومویسم بودن هم به نظر خوب میاد در این زمونه
۱۱ تير
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
صبر لزوما شکست نیست بلکه شکست واقعی وقتی شروع می شود که صبر را شکست بدانند.
۳۰ خرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
حالا وقتش نیست که ببینی چی نداری. ببین با آنچه داری چکار میتوانی بکنی.

۲۲ خرداد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
فرانی : اگرهرچند وقت یک بار ، حداقل یک اشاره مودبانه کوچک فرمالیته میشد که علم باید به خرد منتهی بشه و اگر نشه ، فقط یک وقت تلف کردن چندش اوره . ولی هیچ وقت نمی شه. توی دانشگاه کوچکترین نشانه ای از این نمی شنوی که قراره خرد هدف نهایی علم باشد.
۱۱ ارديبهشت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هرچه بیشتر به توهمات فکر کنی ،بیشتر باد می کند و شکل می گیرد. بعد دیگر توهم نیست.
۰۴ ارديبهشت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تضاد بین واقعیت و تفکرات . عجب اتاقی بود
۰۵ فروردين
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اگر آدم یک بار از زیر انجام وظیفه شانه خالی کند، دیگر عادتش می شود.

این فکر همیشه به ذهنم می رسد که ترسناک ترین چیز جهان خودمانیم.
۱۲ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بزدلی ، بزرگترین گناه است.
۰۸ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
صفحه 1 از 3