دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
in ketabo hich shobeye shahre ketab natoonestam peida konim
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
Man kheili donbale in ketabam vali hichja peida nakardam

۲۳ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید