دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
نویسنده شمس تبریزی؟؟!!
نویسنده شمس تبریزی نیست . شعرهای مولاناس که در فراق شمس تبریزی سروده. عاشقانه های مولانا هستن.
۱۱ تير ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید