دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب «جاهلیت مدرن» دارای ۲ بخش از جمله «مباحث نظری» و «مباحث مصداقی» است که هر فصل از آن به بخش‌هایی اعم از «جاهلیت مدرن و پوستین وارونه اسلام»، «جاهلیت دوم در آخرالزمان»، «مهدویت رودررو با جاهلیت»، «معنا و مفهوم جاهلیت»، «مرگ جاهلی»‌و «سرمایه‌داری، موجد خودآرایی جاهلی» است.
این کتاب معرف جاهلیت و انحراف بشر در دو دوره متفاوت زمان پیامبر و عصر کنونی است ... در گذشته در قالب زنده به گور کردن دختران و پرستش بت ها و ... و در عصر حاضر القای برخی باور ها و اعتقادات نادرست با پوشش علم و مدرن محوری . این افکار از طرق مختلف به ویژه رسانه ها ( به ویژه فیلم هایی مثل آواتار - ماتریکس - ارباب حلقه ها- هری پاتر و ... .) به عموم مردم القا میشود .

به ... دیدن ادامه » نظر من این کتاب به لحاظ موضوع و مشکلی که جوامع امروزی با آن روبرو هستند کتابی مفید می تواند باشد و حواندن آن را به دوستان عزیزم توصیه میکنم و امیدوارم من را نیز از نظرات خود بهره مندسازند......
البته به دوستان پیشنهاد میکنم در این زمینه بیشتر تامل کنند ..
» تا ۴ پاسخ
۰۶ فروردين ۱۳۹۴
سید توحید ناصری و mmh mmpo این را پاسخ داده‌اند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این سمفونی مردگان داستان یک حادثه را از منظر چند ناظر روایت می‌کند. شخصیت اصلی داستان شاعر جوانی است که گرفتار خشم پدر سنتی خود می‌شود. معروفی در این کتاب دردسرهای یک رونشفکر سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ را از منظر دید چند شخصیت مختلف داستان روایت می‌کند. ۱. اورهان، پسر کوچک خانواده و وارث تفکرات سنتی پدر نماینده نسل جدید قدیم اندیش ۲. آیدا، دختر خانواده، نماینده احساسات جامعه ۳. پدر، نماینده عوام تحت تاثیر مذهب ۴. بیوه همسایه روبرو، نماینده روشنفکران ۵. صاحب کارگاه چوب بری، نماینده روشن فکران محافظه کار ۶. آیدین یا سوجی، پسر خانواده، شاعر و نماینده نسل جوان درگیر در تناقضات
انتشارات ققنوس

“مردم ... دیدن ادامه » پشت سر خدا هم حرف می زنند”
به قول ایاز با دو دسته نمی شود بحث کرد : با سواد و بی سواد”
آدم تا داستان نخواند معنی زندگی را نمی فهمد”
“تنهایی را فقط در شلوغی می شود حس کرد
» تا ۳ پاسخ۰۴ فروردين ۱۳۹۴
چند روز پیش این اثر را خواندم.عالی بود.قبلا سال بلوا را هم از استاد معروفی خوانده بودم.
نوعی غم در آثار استاد معروفی وجود دارد .غمی که در سراسر آثار وی ریشه دوانده و در وجود خواننده اثر ساقه می دواند و برگ و بار می دهد.
۰۵ فروردين ۱۳۹۴
استاد معروفی به خاطر موضع گیری علیه حکومت ایران بارها بازجویی شد
و سرانجام تحت فشار سیاسی از ایران خارج شد و به آلمان رفت.
استاد قلم نغز و دلکشی دارند.............
۰۵ فروردين ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
رمان بل یکی از قویترین داستانهای عشقی ادبیات جدید است.داستان دو انسانی ک ب این جهت ناکام

می شوند ک یکی از انها به سنن و عقاید نقلی بیش از دیگری وابسته است داستان عشقی ک در ان با احساس خصوصیت ابتدایی و سادگی عشق چشمها برای انچه در اطراف است "انچه خارج از دنیای دلقک و معشوقه اس
است ... دیدن ادامه » انچه دروغ و مزدورانه است و در عین حال فی نفسه ترحم اور تیزتر می شود
من-روایت کشش بی اندازه ان را به طرز غریبی عمیق می کند فوق العادست شخصیت هانس شیلر
» تا ۳ پاسخ۰۱ فروردين ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید