دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یک واقعیت کوچک تو میمیری
نوشته ابتدایی کتاب

سلام ... دیدن ادامه » کتاب دزد کتابی دوست داشتنی است با شخصیت های دوست داشتنی تر ,
دزدیدن کتاب توسط دخترکی صورت میگیره که کتاب رو نیمی از وجود خودش میدونه و حس لطیف و جذاب رو به خواندن از داشتن و خواندن و لمس کردن کتاب میده ...
من فیلم این کتاب رو هم دیدم ولی وقتی کتاب رو میخوانید جزئیات بیشتری رو درک میکنید...
۲۳ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید