دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بسیار کتاب قابل توجهی است و خواندنی. مطالعۀ آن را به همگی دوستان پیشنهاد می کنم.
مشتاق حسین ، یوسف نیک نژاد و مصطفی عمرانی این را خواندند
رضا صادقی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سهروردی شهید؛ شیخ اشراق چهار تن را نمایندگان حکمت خسروانی یا به تعبیر خودش «خمیرۀ خسروانیّین» می داند و این چهار تن عبارتند از بایزید و حلاج و ابوالعباس قصاب و ابوالحسن خرقانی و این چهار تن با مسألۀ جوانمردی ارتباط خاص دارند. در مورد حلاج، سهروردی خود تعبیر «فتی بیضاء» (جوانمرد اهل بیضاء، شهر زادگاه حلاج در نزدیکی شیراز) را به کار می ... دیدن ادامه » برد و در مورد خرقانی جای دیگر به تفصیل بحث کرده ام که چه ارتباطی با تعالیم جوانمردان و اصحاب فتوت داشته است و نشان داده ام که در سراسر تذکرة الاولیاء شاید یکی دو بار کلمۀ جوانمرد و جوانمردی به کار رفته باشد اما در بخش خرقانی تذکره، واژگانی از نوع جوانمرد و جوانمردی و جوانمردان چنان بسامدی دارد که خواننده را به شگفتی وا می دارد.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب، تحقیقی است ژرف و مدققانه دربارۀ یکی از سلاسل تصوف و عرفان در ایران و بررسی خاستگاه و نظریات و شرح احوال بزرگان ایشان که می تواند برای محققان ادبیات و عرفان بسیار مفید باشد. استاد کدکنی در مقدمۀ این کتاب می نویسد: در مهر ماه سال 1344 شمسی استاد بدیع الزمان فروزانفر در کلاس درس دورۀ دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران مرا به جستجو ... دیدن ادامه » دربارۀ دو موضوع امر فرمود: یکی تحقیق دربارۀ ابوسعید ابوالخیر و دیگری جستجو دربارۀ قلندریّه. در این چهل و یک سال، در سفر و حضر، در مشرق و مغرب، یکی از مشغله های بیشمار ذهن من اجرای امر آن بزرگ بوده است. بخش اصلی دستاوردها دربارۀ ابوسعید ابوالخیر تا کنون به صورت چندین کتاب و مقاله نشر یافته و اینک اهمّ یادداشتها دربارۀ قلندریّه کتابیست که هم اکنون در برابر شماست.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مرد هر چه باشد آزاد است؛ می تواند به هر شوری تن بدهد و به هر سرزمینی که دلش خواست برود، از هر مانعی بگذرد و دست نیافتنی ترین هوس ها را با ولع بچشد. اما زن مدام با مانع رو به روست. دچار سکون و در عین حال انعطاف پذیر است، سستی جسم و وابستگی های قانونی دشمن او هستند. اراده اش همانند توریِ کلاهش که نخی نگهش می دارد، با هر بادی می لرزد؛ همواره ... دیدن ادامه » هوسی هست که او را دنبال خود می کِشد و ملاحظه ای که نگهش می دارد.
مشتاق حسین این را خواند
بهمن رضایی و روژیتا احمدی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مادام بواری رمانیست از نویسندۀ مشهور فرانسوی گوستاف فلوبر که با توجه به مقتضیات زمانۀ خود آن را بسیار جسورانه به رشتۀ تحریر درآورده است. به طوری که حتی او را به دادگاه کشیدند و به اتهام نشر مطالبی که موجبات گمراهی زنان جوان متأهل را فراهم می کند محاکمه کردند. با دفاعیات مستدل و مفصل وکیل زبدۀ فلوبر که از دوستان پدرش بود وی در این دادگاه ... دیدن ادامه » تبرئه شد و از اتهامات وارد شده مبرا گردید. این رمان حکایت زن جوانی پر سودا به نام «اما» است. زنی که از زندگی معمولی و روزمرۀ خود در کنار شوهری راضی به بدیهیات زندگی بیزار شده و قصد دارد تا بلندپروازی های خود را جامۀ عمل بپوشاند. این فکر او سبب می شود که با دو مرد جوان در فاصله های زمانی رابطه برقرار کند تا بتواند زندگی خود را دستخوش تغییر کرده و جایگاه اجتماعی خود را ارتقاء بخشد اما اتفاقاتی به وجود می آید که در مقابل اهداف او سد ایجاد می کند و ماجراهای طولانی این رمان را رقم می زند.
مشتاق حسین این را خواند
روژیتا احمدی این را دوست دارد
سلام ممنون از توضیحات داستانش جذابه ؟
۰۲ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید