دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
با سلام و احترام - هانا آرنت در ابتدای کتاب انسان در عصر ظلمت - با ترجمه مهدی خلجی - می گوید : فهمیدن فرایندی است پایان ناپذیر ، فهمیدن به نتیجه خاصی منجر نمی شود بلکه فهمیدن برای کنار آمدن با پدیده هایی مانند توتالیتاریسم است که در زمانه ما رخ می دهند.
همیشه فکر می کردم که درسنامه مقابله با چنین پدیده ای چه می تواند باشد تا اینکه کتاب قدرت ... دیدن ادامه » بی قدرتان واتسلاو هاول را خواندم ، این کتاب را باید بلافاصله بعد از کتاب توتالیتاریسم هانا آرنت خواند و می توان گفت که این کتاب ها مکمل هم هستند. کتاب قدرت بی قدرتان کتابی سرشار از لذت از فهمیدن و شرمساری از بی عملی انسان و تطابق پذیری او با محیط سیاسی مسموم خود است.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید