دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
سمت آبی آتش اثر زیبای امیرحسین کامیار (میدانم که بازی دل را باخته ام اما اندک آسایشی در من هست که دل به دریای خواستن تو زده ام و بازنده ای سربلندم.)
۰۲ شهريور ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید