دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
..او فکر میکرد وقتی که انها درباره ی پروازش بشنوند،بخاطر پپیشرفت غیرمنتظره ی او از شادی به وجد خواهند امد.چه چیزی مهم تر از این در زندگی وجود دارد.به غیر از این امد و شد پرتقلای کسالت بار کرجی های ماهیگیری دلیل دیگری نیز برای زیستن وجود دارد ما قادریم خود را از اسارت جهالت ازاد سازیم.میتوانیم خود را به عنوان افریده هایی باشعور و با فضیلت ... دیدن ادامه » و دارای مهارت بازشناسیم...میتوانیم رهایی یابیم...میتوانیم پرواز کنیم...

جاناتان مرغ دریایی
علیرضا اعرابی این را خواند
ایمان انصاری ، بهار موسوی و بیژن امامی‌پور این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بخشی از کتاب "باران برای تو میبارد":
... می خواستم غزل الایی باشم
که سرچشمه ی رودهارا به جنگ می طلبد،
نه ... دیدن ادامه » ماهی اکواریومی
که از شیشه ای به شیشه ی دیگر میرود،
مدفوع خود را میبلعد در بی غذایی
و شک نمیکند که زندگی،
شاید چیز دیگری باشد....
داریوش ولیپور این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید