دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داستانی درباره آدم ها و ویژگی های شخصیتی خوب و بد
ترجمه آقای رضایی هم که عالی
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید