دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب، سومین کتاب از یک مجموعه ی چهار جلدی هست که موراکامی بصورت تقریبا پیوسته نوشته.
توصیه می کنم این مجموعه ی چهار جلدی رو به ترتیب بخونید.

کتاب اول: ... دیدن ادامه » بشنو آواز باد را

کتاب دوم: پین بال 1973

کتاب سوم: تعقیب گوسفند وحشی

کتاب چهارم: برقص برقص برقص
حسین دهقان این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب، سومین کتاب از یک مجموعه ی چهار جلدی هست که موراکامی بصورت تقریبا پیوسته نوشته.
توصیه می کنم این مجموعه ی چهار جلدی رو به ترتیب بخونید.

کتاب اول: ... دیدن ادامه » بشنو آواز باد را

کتاب دوم: پین بال 1973

کتاب سوم: تعقیب گوسفند وحشی

کتاب چهارم: برقص برقص برقص
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب، اولین کتاب از یک مجموعه ی چهار جلدی هست که موراکامی بصورت تقریبا پیوسته نوشته.
توصیه می کنم این مجموعه ی چهار جلدی رو به ترتیب بخونید.

کتاب اول: ... دیدن ادامه » بشنو آواز باد را

کتاب دوم: پین بال 1973

کتاب سوم: تعقیب گوسفند وحشی

کتاب چهارم: برقص برقص برقص
علیرضا صفرخانی و سعید زمانی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب، دومین کتاب از یک مجموعه ی چهار جلدی هست که موراکامی بصورت تقریبا پیوسته نوشته.
توصیه می کنم این مجموعه ی چهار جلدی رو به ترتیب بخونید.

کتاب ... دیدن ادامه » اول: بشنو آواز باد را

کتاب دوم: پین بال 1973

کتاب سوم: تعقیب گوسفند وحشی

کتاب چهارم: برقص برقص برقص
نیلوفر ثانی و یوسف نیک نژاد این را خواندند
ساقی کمایی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
متاسفانه این کتاب اتمام چاپ شده و من هیچ جوره نتونستم پیداش کنم. اگه هر کسی کتاب رو داره، من حاضرم ازش خریداری کنم. ممنون میشم اگه دوستی این کتاب رو داره منو در جریان بذاره. مچکرم.
خوب از همینجا بخرید، مشکلش چیه
۰۲ تير ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید