دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
#مردی_که_همه_چیز_همه_چیز_همه_چیز_داشت
#میگل_آنخل_آستوریاس
برنده ی جایزه ی نوبل ادبی سال 1967
ترجمه ... دیدن ادامه » : لیلی گلستاناَگَر حُقوقِ بَشَـر وُجـود دارَد
حُقـوقِ قورباغِـہ هَـم وُجـود دارَد
Emile آژار و یوسف نیک نژاد این را خواندند
محمدرضا نجفیان و سعید زمانی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
#نبودن_خیلی_راحت_تره
#آلن_بسکه

خودمو ... دیدن ادامه » تو کمد حبس مےکنم و
دیگه کارے به درختا و آسمون و پیاده رو ندارم


کتابام رو زمینَن
همشون بوے پیاز و تره مےدن


شیرِ دسشویے
با اون لهجه ی چڪ چڪِ محلے
باهام حرف مےزنہ


عکسِ ون گوگ رو مےسوزونم و
توے شعرام یہ چیزے مثِ کپک پیدا مےکنم


دیگہ از غذا دادن بہ قناریا خستہ شدم
مےخوام عینکمو پاک کنم و
واسہ تمومِ اونایے کہ پرهامو بریدن
یہ معماے سخت بسازم


بہ قشنگ ترین هجاهاے شعرم
دو-سه قابلمہ آونگ مےکنم و
بہ یخچال مےگم:
بیا براے امتحانم کہ شده
یِکم بہ هم دروغ بگیم
Emile آژار و فاطمه یارمحمودی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید